Råge bekæmpelse incl. nedtagning af reder

Hhawks

Råge problemerne i parker og villa kvarterer vokser og vokser, og det er svært for menig mand at gøre noget ved det.
Er du plaget af råger, så er det nu du skal kontakte os med henblik på at blive skrevet op til en kampagne
Vi kan nu fra sæsonen 2017 tilbyde rågebekæmpelse og råge regulering, hvor vi følger op med special trænede rovfugle som vi flyver i stressekampagne så rågerne opgiver at vende tilbage for at re-etablere kolonien.

En der ikke nåede væk

Regler og lovgivning

Rågen er en fredet fugl, iht. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Fredningen gælder også æg og unger.
Imidlertid åbner den danske lovgivning mulighed for regulering af råger, men der er ingen jagttid på dem. Regulering af råger kræver i alle tilfælde dispensation fra Naturstyrelsen.

1273_raagekoloni

Lovgivningen administreres herhjemme af Naturstyrelsen. Det er således vildtkonsulenten, som forholder sig til forhold som ligger indenfor dispensationsmulighederne. Der kan søges om tilladelse til regulering på Naturstyrelsens hjemmeside. Det er grundejeren der afgør om han/hun ønsker regulering på sin ejendom, og det er kun grundejeren, der kan søge om tilladelse til regulering på sin ejendom

Pyro teknik

Som noget nyt tilbyder vi også pyro teknik, som har vist sig at være meget effektiv som skræmme middel – Læs mere her..

Støjende rågekoloni

Harris Hawk

Der kan gives dispensation til følgende:

  • Rågeunger i rågekolonier må reguleres udenfor reden i perioden 1. maj – 15. juni.
  • Voksne råger kan reguleres i kolonier inden redebygning og æglægning fra 15. jan. – 15. marts
  • Rågeunger kan reguleres på ikke høstede marker i perioden 1. maj – 30. juni
  • Råger der optræder i større flokke på ikke høstede og nysåede marker, må reguleres i perioden 1. juli – 30. september.
  • Samt “andre” tilfælde, fx nedtagning af reder før æglægning.
  • Nedtagning af reder er lovlig i perioden 1. august – 31. januar uden dispensation.

 

Inspektion af reden

Kontakt

Dit Navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked