Landbruget

billed_fra_kostalden

I takt med danske landmænd udvider og bygger større og større stalde vokser problemet med forurenende og generende fugle i disse miljøer

Stære og Alliker i staldmiljøer

Igennem efteråret samles i hundredetusindvis af stære i Sønderjylland, ikke kun fra Danmark, men fra hele norden – disse fugle raster i de store rørskove der findes ude i marsken, men om dagen søger ind i de store stalde ved de mælkeproducenterne hvor de forurener miljøet i en sådan grad at der er stor sundheds fare forbundet med deres ophold, Stæren er som bekendt bære af Salmonella

Vi har serviceret stalde med fra 6 – 22000 stære (optalt af DOF) hvor vore rovfugle har fjernet dem fra staldende – se evt videoen her under.

Ydelse 3Duer
Duen er Danmarks flyvende rotte, den sidder overalt i byerne, og indtager nu også de store stalde hos danske landmænd – dens ekskrementer indeholder en stærk syre som kan udøve stor skade på enhver bygning.
Duen er en af landets største smittespredere som man kender til, og duens ekskrementer forsager sygdomme som allergi, luftvejsgener, meningitis samt salmonella – duens rede tiltrækker også andre dyr såsom duemider, lopper og lus.

i stalgForebyggelse løser problemet
Duer opholder sig højt oppe på bygningerne, hvor de kan være i fred og sætte nye generationer i verden. Med vore rovfugle kan vi forebygge deres ”bosætninger” og dermed minimere problemerne i staldene

Høg driver stære ud af staldmiljø

Krager og måger i svine frilands besætninger
Krager og måger plager områder med frilandssvin og det er blevet værre de sidste år. Fuglesværmene har været større, end de plejer, og hvor de har adgang til svinefoderet, tager de deres part. Dertil opfatter mange fuglene som smittebærere, i alt fald i et omfang, som indebærer en risiko. Når smågrise fødes, kan kragerne dertil overfalde de spæde, lyserøde. De hakker pattegrisene bagi, til de dør, og sådanne tab har hørt produktionsformen til, lige siden den vandt indpas – både måger og krager kan også være smittespredere i en frilandsgrise produktion

Gæs ødelægger afgrøderne 

Vi kan nu  tilbyde vores hjælp til at fjerne gæs hos landmænd som er stærkt plaget – de ødelægger  græsmarkerne med økonomisk tab til følge – det handler kort og godt om at holde gæssene på vingerne, og der kan vore rovfugle og pyro teknik virkelig gøre en forskel..

Vi anbefaler at flere landmænd i berørte områder går sammen i en abb. ordning – ring og hør nærmere om dette tilbud

Pyro teknik

Har du problemer med Kronvildt på dine marker? Bliver du invaderet af enorme fugleflokke, der på få timer har gnavet afgrøderne væk? Forsvinder overskuddet i at du må ud i en omsåning? Har du prøvet alt for at skræmme dem væk, lige fra fugleskræmsel, høgedrager der ikke vil flyve i stille vejr og meget, meget mere? – Som et supplement til vore rovfugle der også flyve når der er stille vejr, så anvender vi nu pyro teknik som har vist sig at være yderst effektfuld over for både klovbærende vildt og fugleflokke – Læs mere her..

 

 

 

 

 

Kontakt

Dit Navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked