Tusind vis af gæs fouragerer på de vintergrønne marker med både græs- og vintersæd

Landbruget lige nu: Vi kan nu  tilbyde at fjerne gæs hos landmænd som er stærkt plaget på deres græsmarker og vintersæd –  vi kan medvirke til at du ikke skal ud i en omsåning med et økonomisk tab til følge – det handler kort og godt om at holde gæssene på vingerne, og der kan vore rovfugle og pyro teknik virkelig gøre en forskel..

Vi anbefaler at flere landmænd i berørte områder går sammen i en abb. ordning – ring og hør nærmere om dette tilbud

Nordjysk Falkonertjeneste foretager professionel bekæmpelse, samt forebyggende foranstaltninger mod gæs, måger, råger, alliker, duer, stære, spurve, krager og skader – specielt måger flytter ind til byerne i en sådan grad at mange borgere gerne ville hvis der kunne gøres noget ved det – danske mælkeprodukcenter har store problemer med stære og alliker i deres staldmiljøer.

I byerne optræder Ringduen ofte i store flokker som udgør store gener for borgerne – delvis ved det svineri der opstår hvor duerne har deres nattesæde, men også ved deres eventlige kurren som starter meget tidlig om morgenen

Nordjysk Falkonetjeneste tilbyder fugle- og  pest control – ved hjælp af special trænede rovfugle flyver vi stress- og skræmme kampagner, med andre ord anvender vi ganske enkelt naturens egne værktøjer på miljøvenlig, bæredygtig og forsvarlig vis, og som noget helt nyt tilbyder vi nu også Pyro teknik som skræmme middel – Vi går “All In” for at løse dit problem.

I praksis handler det om at flytte fuglene fra de opholdssteder hvor de er til gene for mennesker og deres omgivelser.

Vores service tilbydes boligforeninger, varehuse, grundejerforeninger, landbrug, frugtavlere, golfklubber, private airstrips, minkfarme, kommunernes park og vej afdelinger, forstvæsenet og andre.

Yderligere kan der tilbydes rovfugle til film og fotoopgaver, flyve- og statisk displays m. m.

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig med dit problem

Regulering af skadevoldende fuglevildt ved brug af rovfugle eller bortskydning.

Arter som nu kan jages/reguleres: Bramgås, krage, råge, husskade, måge, svømmeænder, troldand, taffeland, hønsefugle, vadefugle, duer, blishøne, hare og vildkanin –  læs evt artikelen her som er skrevet af natur skribent Søren Olsen..

Jagt med rovfugle: Hos Nordjysk Falkonertjeneste anvender vi primært Harris Hawk’s fordi den er meget behagelig at arbejde med, og så fordi den har et social gen som gør at den opfatter falkoneren som en del af dens flok – i tilgift får vi også en fantastisk jagtfugl.

Nyd nu nogle helt fantastiske jagt sequencer i HD kvalitet på forskellige arter af byttedyr via dette link..

Pest Control, Portland, Oregon, US

Det vi ser her i videoen fra Oregon, US det er faktisk også det der sker her i DK
I rågekolonier nær bymæssig bebyggelse overnatter der altid rigtig mange fugle, og ikke mindst når de forlader kolonien om morgenen klatter de, og det laver et forfærdelige svineri, så foruden larmen, så kommer det til at ligne en svinesti

Det kan der heldigvis gøres noget ved